קרן משפחת צבי ועפרה מיתר

תומכת במיזמים בתחום החינוך והתרבות