קרן משפחת צבי ועפרה מיתר תורמת לקשת רחבה של גופים ופעילויות בתחום החינוך והתרבות בארץ ובחו"ל.

בחירת התמיכות נעשית על ידי הקרן ומיוזמתה בלבד - אין לשלוח בקשות לתמיכה