הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים מצטיינים במוסדות להשכלה הגבוהה בישראל במגוון תחומי לימוד.


הענקת המלגות נעשית אך ורק באמצעות שיתופי פעולה עם מוסדות חינוך ולא באופן ישיר.

נא לא להפנות אלינו בקשות תמיכה אישיות.