קרן משפחת צבי ועפרה מיתר תורמת לקשת רחבה של גופים ופעילויות בתחום החינוך והתרבות בארץ ובחו"ל. הקרן הוקמה על ידי צבי מיתר ז"ל בשנת 2004 במטרה לתמוך בצעירים מצטיינים בתחומם ולקדם פרויקטים נבחרים. הפרויקטים והאנשים בהם בחרנו לתמוך עד כה, כפי שניתן לראות מתוך צפייה באתר שלנו, יוצרים פסיפס מגוון למדי, הגם שהכותרת "חינוך ותרבות" נכונה לכולם.
 
מעורבותנו בפרויקטים הנתמכים על ידינו איננה מתמצה אך ורק במימון. אנו רואים באנשים המבצעים אותם, שותפים לדרך ומשתדלים להיות מעורבים ככל הניתן ואף לתרום מניסיוננו והבנתנו העסקית. שאיפתנו לקיים יחסים מתמשכים וללוות את הפרויקטים גם לאחר הקמתם. 

הענקת המלגות נעשית אך ורק באמצעות שיתופי פעולה עם מוסדות ולא באופן ישיר. לאחר למעלה מ- 10 שנות פעילות, אנו מביטים בסיפוק על פעילות הקרן עד כה, והפרויקטים בהם בחרנו לתמוך, אך בה בעת לצערנו, אין ביכולתנו לתמוך בכל הפרויקטים הראויים שפונים אלינו לתמיכה.
 
ועדת התרומות שלנו מתכנסת פעמיים בשנה ובדרך כלל איננו מוסיפים יותר מאשר תרומה חדשה אחת מדי שנה.
 
נא לא להפנות אלינו בקשות תמיכה אישיות.

בקטגוריות המופיעות בצד ימין תוכלו להתרשם מהפעילויות המגוונות של הקרן.