קרן משפחת צבי ועפרה מיתר הוקמה על ידי צבי מיתר ז"ל בשנת 2004 במטרה לתמוך בצעירים מצטיינים בתחומם ולקדם פרויקטים הנבחרים על ידי הקרן כמתאימים להשקפותיה ומטרותיה. הקרן תורמת לקשת רחבה של גופים ופעילויות בתחום החינוך והתרבות בארץ ובחו"ל.

 

מעורבותנו בפרויקטים הנתמכים על ידינו איננה מתמצה אך ורק במימון. אנו רואים באנשים המבצעים אותם, שותפים לדרך ומשתדלים להיות מעורבים ככל הניתן ואף לתרום מניסיוננו והבנתנו העסקית. שאיפתנו לקיים יחסים מתמשכים וללוות את הפרויקטים גם לאחר הקמתם. 

 

לאחר למעלה מ- 10 שנות פעילות, אנו מביטים בסיפוק על פעילות הקרן עד כה, והפרויקטים בהם בחרנו לתמוך, אך בה בעת לצערנו, אין ביכולתנו לתמוך בכל הפרויקטים הראויים שפונים אלינו לתמיכה.

 

בחירת הפרויקטים הנתמכים

הקרן בוחנת בקשות חדשות לתמיכה רק על ידי הזמנה ומיוזמתה.  אין לשלוח בקשות לתמיכה.

ועדת התרומות שלנו מתכנסת פעמיים בשנה ובדרך כלל איננו מוסיפים יותר מאשר תרומה חדשה אחת מדי שנה.

הענקת המלגות נעשית אך ורק באמצעות שיתופי פעולה עם מוסדות ולא באופן ישיר. הקרן לא תומכת במלגות אישיות.

 


בקטגוריות המופיעות בצד ימין תוכלו להתרשם מהפעילויות המגוונות של הקרן.